Buď aj ty reportér

Pamätáte doby tlačených novín? Ak sa niečo vo svete stalo tak ste sa o tom dozvedeli s oneskorením niekoľkých hodín a v horšom aj niekoľkých dní.

V dobe sociálnych sieti však môže správa obletieť svet za niekoľko minút. O tom, že sa niekde deje niečo dôležité alebo zaujímavé sa tak dozviete oveľa skorej.

Teraz sa však môže stať aj vy reportérom a informovať o tom čo sa deje doma alebo vo svete. Stačí cez portál budreporter.sk napísať článok alebo pridať video.

Napísanie článku alebo pridanie videa je jednoduché. Stačí sa prihlásiť do účtu a napísať článok.

Napísanie článku je jednoduché a rýchle. Napíšete nadpis, pridáte text a obrázky a je hotovo. Rovnako jednoduché je pridať video. Stále však môžete poslať aj námet na nový článok.

Recent articles

Buď aj ty reportér

Pamätáte doby tlačených novín? Ak sa niečo vo svete stalo tak ste sa o tom dozvedeli s oneskorením niekoľkých hodín a v horšom aj niekoľkých dní. V dobe sociálnych sieti...

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here